Kornfritt fôr til hund og katt - ernæringsmessig relevant eller bare en kjepphest?

På fôrmarkedet brukes begrepet "kornfritt" ofte i markedsføringen av hunde- og kattefôr, ofte i positive vendinger om ernæringsmessige fordeler og det beste for dyret. Bevisene som underbygger denne påstanden, glimrer imidlertid med sitt fravær....

Korn er ikke mer allergent enn andre ingredienser. Det er hovedsakelig proteiner som forårsaker allergi, og studier viser at storfekjøtt er den største synderen - korn kommer langt ned på listen over allergifremkallende stoffer.

Korn gir verdifulle næringsstoffer. Korn er en utmerket kilde til karbohydrater og gir kroppen lett tilgjengelig energi. Proteinene i kosten kan da brukes til viktigere ting enn energi, blant annet til muskeloppbygging. I tillegg til karbohydrater inneholder kornprodukter næringsstoffer i form av aminosyrer, kostfiber, vitaminer og mineraler.

I motsetning til ulver er hunder altetende. Vitenskapelige studier har avdekket tre genetiske endringer som gjør det mulig for hundens fordøyelsessystem å bryte ned og utnytte stivelse fra karbohydrater til energi, noe som gjør hunden til en alteter.


Korn er ikke mer allergifremkallende enn andre ingredienser

Korn inneholder proteiner og kan derfor forårsake allergi, men er blant de minst allergifremkallende proteinene.  

Vanlige fôrallergener hos hund og katt

Verlinden A, Hesta M, Millet S et al Critical reviews in food science and nutrition 2006

Hunder (N=198) Katter (N=89)
Storfekjøtt 36%  Storfekjøtt 20%
Meieriprodukter 28%  Meieriprodukter 14,6%
Hvete 15%  Fisk 13%
Egg 10%  Lam 6,7%
Kylling 9,6%  Fjærfe 4,5%
Lam & får 6,6% Bygg / Hvete 4,5%

 

Cøliaki eller glutenintoleranse er ikke en allergi, men en autoimmun reaksjon på proteinet gluten, som hovedsakelig finnes hos mennesker. Selv om cøliaki er uvanlig, har det de siste årene vært en trend innen helse hvor gluten anses som et problem, noe som har gitt næring til et voksende marked for glutenfrie produkter. 

Likevel er glutenintoleranse nesten ikke rapportert hos hund, bortsett fra hos en linje av Irske Settere (Hall et al 1992).


Korn gir verdifulle næringsstoffer

Korn ses noen ganger på som billig fyllstoff med begrenset næringsverdi, men dette er langt fra sannheten. Korn er en veldig god kilde til karbohydrater, men er også kilde til proteiner, aminosyrer, slankende fibre og vitaminer.

Energitilførsel er hovedoppgaven til karbohydrater. Ved å benytte karbohydrater som energikilde, har kroppen mindre behov for å bruke proteiner som energi, og de kan benyttes til andre formål i kroppen, som aminosyrer som byggesteiner for proteinsyntesen i vev, enzymer, hormoner, nevrotransmittere osv. - karbohydrater i fôret har dermed en proteinsparende effekt.  

Fôr kan bare inneholde protein, karbohydrater, fiber, fett, mineraler og vann, så hva ville du erstattet karbohydratene med hvis du fjernet dem?  

  • Ved å øke proteinmengden i fôret øker belastningen på lever og nyrer, ettersom de overskytende aminosyrene må brytes ned til energi i leveren og restene skilles ut via nyrene. Et proteinnivå som er betydelig høyere enn normalhundens behov (45 g protein per 1000 kcal) vil belaste disse organene.
  • Dersom karbohydratene erstattes med fett, vil det øke energinnholdet og dermed risiko for overvekt.
  • Fibernivåer over 5 % kan påvirke fordøyelsen negativt og kan gi forstoppelse samt forstyrre mineralnivåene..
  • Hvis du øker vannmengden, blir dietten for våt.

Karbohydrater tillater at alle andre næringsstoffer kan tilpasses i riktige mengder i dietten, ettersom moderat til høye nivåer i dietten tolereres godt av de fleste hunder.

Det er også verdt å merke seg at kornfritt ikke er ensbetydende med karbohydratfritt. De fleste kornfrie hundefôr inneholder karbohydrater som kommer fra ingredienser som poteter, belgfrukter (erter, linser osv.) eller søtpoteter.


Er hunder altetende eller kjøttetende?

Avgjørende for støtten til kornfrie dietter er at hunden stammer fra ulven og derfor bør få en rå kjøttdiett uten karbohydrater, basert på rått kjøtt:

En attraktiv idè - men uten vitenskapelig støtte.

Det er riktig at hunder har felles forfedre med ulver, og begge tilhører arten Canis lupus. Hunder og ulver deler også mer enn 99 % av sitt DNA, men den ene prosenten er viktig. Det er tre genforandringer som har forbedret hundens fordøyelse og utnyttelse av stivelse - noe som gjør hundene til altetere.

Hvordan domestiseringen foregikk er uklart. Mennesker kan ha fanget ulveunger for å bruke dem som vaktdyr og i jakt, eller ulver kan ha blitt tiltrukket av avfall nær menneskelig bosetting.

Uansett hvilken mekanisme som drev domestiseringen, har naturlig seleksjon ført til at hunder kan utnytte tilgjengelige ressurser når de lever med mennesker.

Axelson et al 2013: systematiserte genetiske endringer knyttet til domestisering ved å sammenlikne genomer hos 12 ulver med 60 hunder fra 14 ulike raser. De identifiserte 36 områder av genomet som skilller hunder fra ulver. 19 av disse områdene inneholdt gener involvert i utvikling og funksjon av hjernen, som kan forklare hvorfor hunder er vennligere enn ulver. De fant også 10 gener som er involvert i fordøyelse av stivelse og nedbrytning av fett.

 


Konklusjon

Det er ingen tvil om at bevegelsen for kornfrie dietter for hunder har fanget eiernes interesse og har blitt brukt flittig i markedsføringen av mange dyrefôrprodusenter.

Med tanke på FDAs advarsel er det viktig å understreke at det ikke finnes avgjørende bevis for at kornfrie dietter er skadelige for hunder.

Konklusjonen er imidlertid at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at korn er et problem for hunder eller at kornfritt er bedre. Korn gir et godt næringstilskudd og tolereres generelt av hunder, og er derfor både verdifulle og trygge ingredienser i helsefremmende hundefôr av høy kvalitet.

keyboard_arrow_up