Overvåking og behandling av Cushings syndrom

Forandring gjennom behandling.

Når diagnosen Cushings syndrom er et faktum, er det gode muligheter for å gjenopprette pasientens helse og livskvalitet, både for hunde- og dyreeier.

En gjennomtenkt, individualisert overvåkingsplan er nødvendig for å sikre at pasienten får tilstrekkelig dosering for å kontrollere kliniske symptomer i samsvar med Cushings.. 

Målet med overvåkingen er å:

  • Sikre bedre livskvalitet for hundeeiere.
  • Vurder om hundens Vetoryl-dose er tilstrekkelig og kontrollerer symptomene på Cushings.
  • Å oppdage hunder som ikke har det bra, enten det er et problem knyttet til behandlingen eller noe annet.

Forstå det kliniske bildet

Det anbefales ikke å kun stole på en måling av serumkortisolkonsentrasjon. Det er nødvendig å ta pasientens kliniske bilde i betraktning for å oppnå et vellykket behandlingsresultat. Det krever god evne til å kommunisere med dyreeieren, men også forståelse for hva som skjer i kroppen når hunden får behandling. Det er til stor nytte å motivere dyreeieren fra starten til å ta kontroll over den kliniske overvåkingen. Forklar at en godt brukt dagbok er et effektivt verktøy som vil være til stor hjelp i den fremtidige vurderingen av hundens behandling.

Overvåkning

Ved hvert gjenbesøk bruker du disse fire trinnene:

Trinn 1 - CCS Cushings kliniske poengsum.

På gjenbesøket er det viktig å starte med å spørre hvordan hunden har det.

Trinn 2 – Klinisk undersøkelse

En rutinemessig full klinisk undersøkelse gir deg muligheten til å oppdage tidlige tegn på at hunden ikke har det bra og/eller har en samtidig sykdom av annet slag.

Trinn 3 – Vurdering av livskvalitet (QoL)

Det er viktig å individuelt tilpasse pasientens behandlingsbehov ut fra de forhold som både hund og hundeeier har. På denne måten optimaliseres livskvaliteten.

Trinn 4 – Kortisoltest

En kortisolmåling kan hjelpe deg med å identifisere en subklinisk hypokortisolisme som kan utvikle seg til iatrogen hypoadrenokortisisme. Tolkningen av blodprøvetesten må alltid være korrelert til den kliniske vurderingen.

 

keyboard_arrow_up