Kveg

Produksjonsdyr er omdreiningspunktet i Dechras produktspekter, som inkluderer en rekke veterinærprodukter som har som mål å forbedre og opprettholde dyrehelse og -velferd.

Vi er klar over det økende fokuset på å redusere bruken av antibiotika hos matproduserende dyr. Derfor har vi utviklet teknologier og produkter som støtter riktig bruk av antibiotika og fokus på nøyaktig dosering. Våre vannløselige produkter er utviklet etter Solustab-teknologien, og er kjent for å ha høy løselighet og god stabilitet, noe som reduserer risikoen for ineffektiv behandling og dannelse av resistente bakterier.

 

keyboard_arrow_up