SPECIFIC urinveisfôr til hund og katt

SPECIFIC har et komplett utvalg av dietter med lavt RSS-innhold som støtter oppløsning og forebygging av nye struvittsteiner, forebygging av tilbakefall av kalsiumoksalat-, urat- og cystinstein, samt dietter for behandling av idiopatisk cystitt. Diettene har redusert mineralinnhold og induserer riktig pH i urinen.

Urinary Range Shot

Forstå urinveisproblemer hos hund og katt

Urinveisproblemer hos katter

Urinveisproblemer hos hund

Angriper 1-3 % av kattene per år*. Underliggende årsaker:

 • Urolithiasis - (står for 10-15 % av FLUTD-tilfellene*)
  Bakteriell infeksjon - (5-15 %*)
  Idiopatisk cystitt - (55-70 %* **)
  Blodpropp i urinrøret
  Anatomiske defekter
  Neoplasi

*iCATcareFLUTD Signs, causes and investigation, http://icatcare.orgJanuary 2017

** He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Feline LUTD

Angriper 2-3 % av alle hunder per år*.

 • Urinveisinfeksjon (UVI) og urolithiasis er de vanligste årsakene*.
 • Mer enn 90 % av urolittene som observeres er struvitt eller kalsiumoksalat*.
 • Hos hunder med struvitt-urolithiasis hadde 95 % urinveisinfeksjon som underliggende årsak*.

* Ograin, V.L. 2016 “management of canine lower urinary tract disease” ISVMA

Canine LUTD

Betydningen av ernæring i behandlingen av sykdommer i de nedre urinveiene (LUTD)

American College of Veterinary Internal Medicine anbefalinger fra 2016

Urolitter som er forenlige med struvittsammensetning bør løses opp medisinsk, med mindre

 • legemidler eller fôr for oppløsning ikke kan administreres eller er kontraindisert
 • urolittene ikke kan blandes tilstrekkelig i pH-modifisert urin
 • det foreligger en ukontrollerbar infeksjon.

International Cat Care sier følgende om behandling av idiopatisk cystitt hos katt:

Det har vist seg at den beste måten å behandle katter med FIC på er å bruke multimodal behandling og gjøre en rekke ulike endringer for å redusere sannsynligheten for tilbakevendende episoder av FIC.

Selv om medikamentell behandling kan brukes og være nyttig i noen situasjoner, er dette egentlig ikke en sykdom som responderer på medikamenter.

Mange medikamenter kan i utgangspunktet se ut til å virke, ettersom de kliniske tegnene har en tendens til å forsvinne spontant hos de fleste katter som er rammet, men langtidsstudier har vist at få, om noen, medikamenter har noen reell effekt på denne sykdommen.

I stedet er det viktig å konsentrere seg om kosthold og miljø, og erkjenne at disse aspektene spiller en avgjørende rolle.

Betydningen av væskeinntak

Økt væskeinntak og økt urinvolum er gunstig for behandling av alle typer urolithiasis.

En økning i vanninntaket er forbundet med:

 • Økt urinvolum
 • Redusert konsentrasjon i urinen
 • økt hyppighet av vannlating
 • Redusert oppholdstid for urinen i blæren
 • Fôr med våtfôr - (inneholder ca. 70-80 % fuktighet), ekstra vann kan tilsettes våtfôret.
 • Tilsett vann i tørrfôret (tilsett ≥ 2 ganger tørrfôrets volum i vann) Tilfør mer vann gradvis for å akklimatisere katten/hunden
 • Tilby en diett med høyt natriuminnhold
  • Anbefales ikke ved sameksisterende tilstander som er følsomme for høyt natriuminnhold (nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon)
  • Assosiert med økt kalsiumutskillelse i urinen i tilfeller med kalsiumoksalatproblemer og økt cystinuri i tilfeller med cystinstein!
  • Økt natriuminntak anbefales kun i en kort periode på 3-6 måneder*.
 • Tilby vannfontener, ekstra vannskåler eller smaksatt vann (tilsatt buljong) for å øke kattens inntak av drikkevann (avhengig av hva den enkelte katt foretrekker)

ACVIM consensus: High moisture diets are preferred over high sodium diets *

* Lulich JP et al (2016) ACVIM Small Animal Consensus Recommendations on the Treatment and Prevention of Uroliths in Dogs and Cats. J Vet Intern Med 2016, 30(5):1564-157

Måling av metning i urin (RSS)

Under Saturated Urine Sample

LAV RSS-VERDI (<1)

Undersaturasjon

Oppløsning

Ingen nye krystaller dannes, eksisterende krystaller oppløses

Under Saturated Urine Sample

MODERAT RSS-VERDI

Metastabil saturasjon

Metastabil løsning

Ingen nye krystaller dannes, eksisterende krystaller vokser

Under Saturated Urine Sample

HØY RSS-VERDI

Oversaturasjon

Formation

Nye krystaller dannes, eksisterende krystaller vokser

Urinsaturasjon er en viktig faktor for krystallisering. RSS gir et objektivt mål på sannsynligheten for at  urin danner krystaller.

RSS måler urinens pH-verdi og 12 egenskaper ved urinen, inkludert konsentrasjonen av Ca, Mg, P, Na, K, ammonium, sulfat, sitrat, urat, oksalat, kreatinin og klorid. Et dataprogram beregner deretter urinsaturasjonsgraden (=RSS)

Jo høyere RSS-verdien er, desto høyere er metningsgraden i urinen og desto høyere er risikoen for krystallisering.

 • Hvis RSS er mindre enn 1 (mindre enn løselighetsproduktet), er urinen "undermettet" - ved undermetning vil det ikke dannes krystaller, og eksisterende krystaller vil oppløses.
 • Hvis RSS ligger mellom 1 og dannelsesproduktet (2,5 for struvitt og 12 for kalsiumoksalat), er urinen metastabil. I denne sonen dannes det ikke nye krystaller, men eksisterende krystaller fortsetter å vokse, og ingen krystaller oppløses.
 • Hvis RSS-verdien er høyere enn dannelsesproduktet, kalles urinen "overmettet".  I denne sonen vil nye krystaller dannes spontant. Eksisterende krystaller vil vokse, og ingen krystaller vil oppløses.

Mål for kostholdsbehandling av urinstein/-krystaller

Behandling av urinstein og -krystaller for oppløsning og/eller reduksjon av tilbakefall tar sikte på å bringe undermettet urin (for oppløsning og reduksjon av tilbakefall) eller urin med metastabil metning (for reduksjon av tilbakefall) gjennom:

 • Redusere konsentrasjonen av krystallkomponenter i urinen
 • En økning i urinvolumet
 • Induksjon av en ideell pH-verdi i urinen

Ideell pH i urinen og relevante krystallkomponenter varierer mellom ulike typer krystaller, men økt urinvolum er effektivt for å redusere risikoen for krystallisering for alle typer krystaller.

HÅNDTERING AV ULIKE TYPER URINSTEIN/-KRYSTALLER

Struvitt steiner / krystaller

 • Bestanddeler: magnesium, fosfor og ammonium
 • Struvittkrystaller dannes i et alkalisk miljø
 • Struvitt kan være forbundet med urinveisinfeksjoner (spesielt hos hunder!!!)

 

Struvittkrystaller og -steiner kan forebygges og oppløses i et surt miljø

Håndtering av struvitter gjennom diett

Katter

Sterile struviturolitter - diagnostiseres hovedsakelig hos katter

Kan løses og tilbakefall reduseres ved å gi en "anti-struvittisk diett":

 • Lave nivåer av magnesium og fosfor i kostholdet
 • Induksjon av sur pH i urinen < 6,4
 • Økning i urinvolumet

For å redusere risikoen for tilbakefall av steril struviteurolithiasis er det nødvendig med langvarig fôring med en anti-struvittdiett.

Hunder

Infeksiøse struvittsteiner - (diagnostiseres hovedsakelig hos hunder) 

Kan behandles og oppløses ved hjelp av:

 • Behandling av infeksjonen med antibiotika
 • Oppløsning av steinene/krystallene ved hjelp av en struvittdempende diett

Når infeksjonen, steinene, krystallene og de kliniske tegnene har forsvunnet, bør man fokusere på å forebygge tilbakevendende urinveisinfeksjoner (den primære årsaken til infeksjonsindusert struviturolithiasis) for å redusere risikoen for tilbakefall. Regelmessig overvåking av forekomsten av urinveisinfeksjoner (ved hjelp av urindyrkning) anbefales.

I motsetning til sterile struvittsteiner, anbefales det ikke å fortsette langtidsfôring med en anti-struvittdiett for å redusere tilbakefall av infeksjonsindusert struviteurolithiasis.

 

Kalsiumoksalatstein/-krystaller

 • Bestanddeler: kalsium, oksalat
 • Oksalat metaboliseres fra aminosyren glycin
 • To typer kalsiumoksalatkrystaller:
  • monohydrat (hantel / oval form)
  • dihydrat (konvolutt / oktaedrisk form))

Urinens pH påvirker ikke løseligheten av Ca-oksalat, men sur urin er forbundet med økt utskillelse av kalsium i urinen.

Kalsiumoksalat kan ikke løses opp!

Forekomsten av kalsiumoksalat øker med alderen. Hos hunder er forekomsten høyere hos hannhunder, og noen raser (schnauzer, terrier, malteser, shihtz) er mer utsatt for å utvikle kalsiumoksalat.

Etiologien bak kalsiumoksalat er fortsatt ikke helt klarlagt, men hyperkalsiuri ser ut til å spille en viktig rolle.

Kalsiumoksalat kan dannes i

 • høye konsentrasjoner av kalsium og oksalat i urinen
 • lav pH i urinen (forbundet med økt utskillelse av kalsium i urinen)
 • lav konsentrasjon av inhibitorer (f.eks. sitrat) eller tilstedeværelse av promotorer (f.eks. urinsyre).

Kalsiumoksalatstein har ofte underliggende årsaker (hyperkalsemi, hyperparatyreoidisme, distal renal tubulær acidose, absorptiv hyperkalsiuri, renal kalsiumlekkasje).

Diett-håndtering av kalsiumoksalatstein/-krystaller

Ettersom kalsiumoksalat ikke kan løses opp, fokuserer kostholdsbehandlingen på å redusere risikoen for tilbakefall.

 • Redusert mengde protein.
  • Mindre inntak av glycin som kan omdannes til oksalat
  • Proteinreduksjon er forbundet med redusert kalsium i urinen og økt sitratkonsentrasjon i urinen
 • Induksjon av urin-pH på 6,5-7,5 (for å forhindre høy utskillelse av Ca i urinen ved lav urin-pH)
 • Lavt natriuminntak (høyt natriuminntak øker utskillelsen av Ca i urinen)
 • Tilsetning av kaliumsitrat (sitrat holder kalsium i oppløsning, og kaliumsitrat kan øke pH-verdien i urinen)
 • Økning av urinvolumet

Spiller omega-3-fettsyrer fra fiskeolje (EPA og DHA) en rolle i å redusere tilbakefall av kalsiumoksalat?

I en studie* med friske katter ble en kontrolldiett tilsatt fettsyrer (0,1 % arakidonsyre, 0,09 % EPA og 0,18 % DHA).:

 • Redusert partikkelmengde i urinen, kalsiumkonsentrasjon i urinen og struvitt RSS
 • Økt motstand mot dannelse av kalsiumoksalat

Også i en gjennomgang av humane studier** ble tilskudd av flerumettede fettsyrer, særlig EPA og DHA, ofte forbundet med reduserte kalsium- og oksalatkonsentrasjoner i urinen, og det reduserte tilbakefall av kalsiumoksalatproblemer i en studie av personer med tidligere problemer.

* Hall JA, Brockman JA, Davidson SJ, MacLeay JM, Jewell DE (2017) Increased dietary long-chain polyunsaturated fatty acids alter serum fatty acid concentrations and lower risk of urine stone formation in cats. PLoS ONE 12(10): e0187133. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187133

** Rodgers AL & Siener R (2020) The efficacy of polyunsaturated fatty acids as protectors against calcium oxalate renal stone formation: a review. Nutrients 2020, 12, 1069; doi:10.3390/nu12041069

Urate steiner / krystaller

 • Urolithiasis med ammoniumurat, natriumurat og urinsyre
 • Vanlig komponent: urat
 • Uratkrystaller dannes i sur urin, når uratkonsentrasjonen i urinen er høy.

Ammoniumuratkrystaller kan oppløses.

Urinurat metaboliseres fra puriner (nukleotider som finnes i DNA), som stammer fra kroppens eget protein og fra kostholdet (spesielt proteinkilder som kjøtt og fisk er rike på puriner).

Hos normale, friske hunder omdannes puriner i leveren til allantoin (som er lett løselig).

Uratstein er mer vanlig hos dalmatinere og engelske bulldogger, og hos hunder med portosystemisk shunt eller leversykdom.

Hos dalmatinere og hunder med leversykdom eller levershunt brytes puriner ikke fullstendig ned til allantoin, men til urat, som er mindre løselig, spesielt i et surt miljø.

Diett håndtering av uratstein/-krystaller

Diett håndtering for å løse opp uratstein og redusere risikoen for tilbakefall har som mål å:

 • Redusere inntaket av puriner i kosten ved å:
  • Reduksjon av proteinnivået (kilde til puriner og ammonium)
  • Bruk av råvarer med lavt purininnhold, som egg og ris
 • Gir en basisk pH i urinen på 6,5-7,5 for bedre oppløselighet av urat
 • Økt urinvolum er gunstig

Cystin-urolithiasis

 • Cystin - en svovelholdig aminosyre (som også kan metaboliseres fra metionin)
 • Cystinkrystaller er flate, fargeløse, sekskantede krystaller - mikroskopisk sett kan de lett overses ved høy lysintensitet
 • Cystinstein er ikke alltid synlig på vanlige røntgenbilder, og diagnosen kan kreve røntgen med kontrast eller ultralyd
 • Cystinurolithiasis er et resultat av en arvelig defekt i nyrenes tubulære reabsorpsjon av cystin fra urinen.
 • Cystinurolithiasis forekommer hyppigere hos hannhunder; predisponerte raser er engelsk bulldog, dachshund, mastiff, newfoundlandshund og staffordshire bull terrier.

Cystinkrystaller dannes i sur urin og kan oppløses.

Ernæringsmessig behandling av cystinurolithiasis

Ernæringsbehandling for oppløsning av cystinstein og reduksjon av tilbakefall er rettet mot:

 • Reduksjon av protein i kosten for å redusere inntaket av de svovelholdige aminosyrene cystin og metionin
 • Induksjon av en urin-pH på 7,5 for bedre oppløselighet av cystin
 • Økning av urinvolumet
 • Unngå høyt inntak av natrium, da dette kan øke cystinuri

Tilførsel av tilstrekkelig taurin og L-karnitin anbefales (ettersom katter/hunder produserer taurin og L-karnitin fra metionin)

Blandede steiner

Urolitter kan inneholde to eller flere forskjellige typer krystaller

Blandingssteiner har ofte et senter bestående av én type krystall omgitt av et ytre lag bestående av en annen type krystall

 • Blandede steiner kan vanligvis ikke løses opp og må fjernes ved hjelp av kirurgi

 • Forebygging av tilbakefall bør fokusere på krystalltypen i senteret (=utløsende årsak)

Betydningen av og målet med dietthåndtering av idiopatisk cystitt hos katt (FIC)

Målet med behandlingen av FIC er å redusere alvorlighetsgraden og hyppigheten av tilbakevendende episoder med kliniske tegn.

Multimodal håndtering av idiopatisk cystitt hos katt (FIC)

Multimodal håndtering av FIC er å anbefale og omfavne:

 • Multimodal miljøtilpasning (MEMO) for å redusere stress
 • Medisinering
 • Smertestillende, betennelsesdempende og/eller krampeløsende medikamenter
 • Feromoner i miljøet og andre legemidler for å redusere stress
 • Håndtering gjennom riktig kosthold

Multimodal tilpasning av miljøet

MEMO regnes som den viktigste håndteringen for FIC og er basert på:

 • Skap steder der katten føler seg trygg (gjemmesteder, opphøyde steder)
 • Forutsigbare rutiner
 • I husholdninger med flere katter: flere kattebakker, mat- og vannskåler (mer enn én per katt)
 • Leker og matpuslespill
 • Sosial interaksjon og lek med eieren
 • Rene kattebakker (i hver etasje) med riktig grus for katten
 • Krafsestolper
 • Behagelige lukter, begrenset støy

 * He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Diettens rolle i multimodal behandling

Dietten spiller en viktig rolle i den multimodale håndteringen av FIC:

 • Fôring med våtfôr og/eller økt væskeinntak: I en prospektiv studie ble 54 katter med FIC fôret med enten våtfôr eller tørrfôr i ett år. 11 % av kattene som ble fôret med våtfôr hadde tilbakevendende episoder med FIC, noe som var betydelig lavere enn 39 % av kattene som ble fôret med tørrfôr*. 
 • Glykosaminoglykaner (GAGs): Katter med FIC har lavere konsentrasjoner av GAGs i urinen og et tynnere naturlig beskyttende lag av GAGs som dekker blæreveggen. I en kontrollert, dobbeltblind studie ble det sett en gunstig effekt av GAG-tilskudd hos enkelte katter, selv om et samlet tilskudd av glukosamin i 6 måneder ikke viste seg å redusere tilbakevendende episoder med FIC, sammenlignet med kontrollgruppen. ** 
 • Omega-3-fettsyrene EPA og DHA: FIC er forbundet med blærebetennelse og økte serumnivåer av inflammatoriske cytokiner. Ettersom omega-3-fettsyrene EPA og DHA kan bidra til å støtte kroppens antiinflammatoriske prosesser, er det en hypotese at et økt inntak av EPA og DHA har en gunstig effekt på katter med FIC. Det finnes ennå ingen kontrollerte studier som kan bevise dette.

*Markwell JP et al. (1999) Clinical evaluation of commercially available urinary acidification diets in the management of idiopathic cystitis in cats. JAVMA 214 (3): 361-5

** Gunn-Moore DA, Shenoy CM (2004) Oral glucosamine and the management of feline idiopathic cystitis. JFMS 6: 219-225.

The Role of Nutrition in Managing Lower Urinary Tract Disease

Kurset tar for seg effekten av sykdommer i de nedre urinveiene og ernæring med tanke på umiddelbar og langsiktig kostholdsbehandling.

Registrer deg for Dechra Academy

Hvis du allerede har registrert deg på Dechra Academy, kan du gå direkte til kurset:

Access the module on managing Lower Urinary Tract Disease

 

Dechra Academy The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Dechra Academy tilbyr en rekke nettbaserte kurs, inkludert dette kurset om urinveissykdommer

SPECIFIC fôr til behandling av urinstein/-krystaller og felin idiopatisk cystitt (FIC)

SPECIFIC FÔR TIL BEHANDLING AV URINVEISPROBLEMER 

 
  MÅLSETTINGER

TIL HUNDER 

TIL KATTER

Struvitt

 

Oppløsning*

CCD - Struvite Management

FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management &
FSW - Struvite Dissolution

Reduksjon av tilbakefall ** CCD - Struvite Management FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management
Reduksjon av tilbakefall ved fedme   FCD-L Crystal Management Light
FRD Weight Reduction
Kalsiumoksalat Reduksjon av tilbakefall CKD & CKW
Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Urat Oppløsning og reduksjon av tilbakefall CDD Food Allergen Management
CKD & CKW Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Cystin Oppløsning og reduksjon av tilbakefall CKD & CKW Heart & Kidney Support FKD, FKW & FKW-P Kidney Support

 

* Struviturolithiasis hos hunder er nesten alltid sekundært til en urinveisinfeksjon (UVI). Bruk av antibiotika er nødvendig for å løse opp infeksjonsutløste struvitturolitter.
** For å redusere risikoen for tilbakefall av infeksjonsutløste struvitturolitter hos hund, er det svært viktig å overvåke urinveisinfeksjoner. I motsetning til ved steril struviturolithiasis hos katt, er det ikke nødvendig med langvarig fôring med en anti-struvit-diett for å redusere risikoen for tilbakefall av infeksjonsindusert struviturolithiasis hos hund.

 

Idiopatisk Cystitt hos katt

FCW & FCW-P Crystal Management
FXW & FXW-P Adult
Hvis det er mistanke om struvittkrystaller eller en historie med urolithiasis eller propper i urinrøret, skal
FCW/FCW-P brukes i stedet for FXW/FXW-P

 

SPECIFIC urinveisfôr - FAQ's

Ammoniumurolithiasis favoriseres av høye konsentrasjoner av ammonium og urat i urinen og lav pH i urinen. Hos friske dyr omdannes puriner (fra DNA) til allantoin. Hos dyr med nedsatt leverfunksjon eller levershunt omdannes ikke puriner til allantoin, men til urat. Hos katter er årsaken vanligvis ukjent. Produksjon av sur og konsentrert urin kombinert med en diett rik på puriner (f.eks. lever) er beskrevet som årsak.

Retningslinjene for en diett for å løse og forebygge ammoniumurat er som følger:

 • Bruk av råvarer med lavt purininnhold, som egg, meieriprodukter og ris
  en diett med lavt proteininnhold for å redusere inntaket av puriner og redusere ammoniumnivået i urinen
 • Induksjon av en urin-pH i området 6,5-7,5 for å fremme uratløseligheten

I tillegg til de spesifikke retningslinjene for forebygging av uratdannelse som er nevnt ovenfor, er det generelle rådet å forebygge krystallisering ved å gi katten rikelig med vann gjennom fôret. Dette øker urinvolumet og gjør urinen mindre konsentrert. Økt vannopptak kan oppnås ved å gi katten våtfôr (canflex/pouch) eller ved å bløtlegge tørrfôr i vann. Å gi katten våtfôr øker vannopptaket mest, spesielt hvis du blander litt ekstra vann i våtfôret.

Diettene vi anbefaler for urolithiasis forårsaket av ammoniumurat hos katter: SPECIFIC Kidney Support FKD/FKW/FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD/FKW/FKW-P) kan foreskrives for å løse opp og forhindre tilbakefall av ammoniumuratstein hos katter. Disse diettene er ikke utelukkende laget av råvarer med lavt purininnhold, men på grunn av det reduserte proteininnholdet og induksjonen av en høyere pH i urinen, er de egnet til å forebygge uratstein.

Det anbefales å kontrollere urinens pH, tetthet, forekomst av krystaller, urinveisinfeksjon og eventuelle nye steiner regelmessig. Retningslinjen er å holde urinens tetthet under 1,030 og urinens pH mellom 6,5 og 7,5. Hvis kattens urin-pH er for lav, kan kaliumsitrat bidra til å gjøre urinen mer basisk. Startdosen er 2 ganger 50-75 mg/kg BW (2 ukers overvåkning og pH-styrt justering er ønskelig).

Ettersom uratstein ofte forårsakes av nedsatt leverfunksjon, anbefales det at kattens leverfunksjon overvåkes. I tillegg til diett kan allopurinol gis til dyr med tilbakevendende uratstein, men dette er uvanlig hos katt.

Først og fremst er det viktig å merke seg at forekomsten av struvitt i kattens urin ikke er alarmerende. Selv hos friske katter uten urinveisproblemer kan struvittkrystaller være til stede i urinen. Det er først når det er store mengder struvittkrystaller og når de danner aggregater, at det blir problematisk.

Tilstedeværelsen av krystaller kan ikke betraktes som en sykdom. Struvittkrystaller forekommer i urinen hos både steindannere og ikke-steindannere (Carbone M.G. Phosphocrystalluria and urethral obstruction in the cat. J. Am. Vet. Med. Assoc 1965: 147: 1195-1200) Utviklingen av struvittproblemer skyldes åpenbart ikke bare tilstedeværelsen av struvittkrystaller, men det er flere sammenhengende komplekse fysiologiske og patogene faktorer involvert (som tilstedeværelse og/eller fravær av hemmere og fremmere av krystallutfelling og -aggregering). Som Allen og Kruger også påpeker: "Påvisning av krystalluri betyr ikke at en katt senere vil utvikle urolithiasis. Krystalluri hos katter med normal anatomi og fysiologi i urinveiene har vanligvis ingen klinisk betydning (Allen T.A. & Kruger J.M. Feline Lower Urinary Tract Disease i: Small Animal Clinical Nutrition (Eds Hand, Thatcher, Remillard and Roudebush), 2000, Mark Morris Institute).

Tilstedeværelsen av struvittkrystaller kan være et resultat av en urinveisinfeksjon. Det anbefales derfor å sjekke dette.

Forekomsten av uratkrystaller hos katter er ganske sjelden, så det anbefales å fokusere kostholdsbehandlingen på å redusere forekomsten av uratkrystaller. Uratkrystaller kan bare utfelles når urinen er sur, og de dannes ofte som følge av leversykdom. Det anbefales å sjekke kattens nåværende kosthold og om den har leverproblemer.

For å forebygge uratstein og -krystaller anbefales SPECIFIC Kidney Support FKW. Siden dette er et våtfôr, vil det gi en mer fortynnet urin og dermed redusere risikoen for alle former for urolithiasis. Det anbefales å prøve å blande enda litt mer vann gjennom FKW for å øke vanninntaket og for å redusere urinproblemer ytterligere.

Kalsiumoksalatstein (urolithiasis) skyldes høye konsentrasjoner av kalsium og oksalat i urinen. Eksisterende kalsiumoksalatsteiner kan ikke løses opp og må fjernes kirurgisk. En diett anbefales for å forebygge tilbakefall.

Retningslinjene for en diett for å forebygge kalsiumoksalat hos katter er som følger:

 • Et lavt proteininnhold i kosten, da aminosyren glycin er en forløper for oksalat.
 • Induksjon av en urin-pH mellom ca. 6,5 og 7,5, da for sur urin kan forårsake kalsiuri.
 • Lavt natriuminnhold i kosten for å forebygge kalsiuri.

I tillegg til de spesifikke retningslinjene for forebygging av kalsiumoksalatdannelse som er nevnt ovenfor, gjelder også de generelle rådene for å motvirke krystalldannelse, som å gi katten rikelig med vann sammen med dietten. Dette vil øke urinvolumet og gjøre urinen mindre konsentrert. Økt vannopptak kan oppnås ved å gi katten våtfôr (canflex/pose) eller ved å bløtlegge tørrfôr i vann.

Det anbefales videre å sjekke urinens pH, forekomst av krystaller, urinveisinfeksjon og eventuelle nye steiner regelmessig. Hvis urinens pH er lavere enn 6,5, kan man gi kaliumsitrat for å heve urinens pH noe. Rådet er å holde urinens tetthet under 1,030.

Ved tilbakevendende kalsiumoksalatstein anbefales det å undersøke om det finnes underliggende årsaker til en forstyrrelse i kalsiumbalansen som muligens kan behandles.

Diettene vi anbefaler ved kalsiumoksalatproblemer hos katt: SPECIFIC Kidney Support FKD / FKW / FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD / FKW / FKW-P) er beregnet på forebygging av tilbakefall av kalsiumoksalatstein hos katter. Disse nyrefôrene er svært velsmakende og er egnet til å forebygge kalsiumoksalatstein ved at de har et redusert innhold av protein og natrium samt induksjon av en alkalisk pH i urinen.

Hvis kattens urin-pH er for lav, kan kaliumsitrat bidra til å gjøre urinen alkalisk og holde kalsium og oksalat i oppløsning. Retningslinjen er en urin-pH mellom 6,5 og 7,5, startdose av kaliumsitrat 2 ganger 50-75 mg/kg.

Dosen er en startdose, og det er ønskelig med god overvåking/justering (pH-kontroll, 2 ukers overvåking).

 

For ytterligere informasjon, inkludert svar på SPECIFICE spørsmål:

Gå til SPECIFIC FAQ siden

keyboard_arrow_up