Kardiologi

Visste du at ca 10% av hundene som besøker en veterinær klinikk har en hjertesykdom? Majoriteten lider av mitralklaffinsuffisiens (MMVD), mens dilatert kardiomyopati (DCM) er mindre vanlig.

Begge sykdomstilstandene kan føre til kongestiv hjertesvikt som i tillegg til riktig behandling krever lang tids monitorering og individuelt tilpasset justering av doer for å oppnå best mulig respons.

Hva er de kliniske symptomene på kongestiv hjertesvikt hos hund?

Sympromene på hjertesvikt kommer som resultat av enten framover-svikt (redusert blodtrykk fra hjertet) eller bakover-svikt (opphopning av væske i lunger og abdomen)

Klinisk viser hunden tegn til åndredrettsbesvær, mosjons intoleranse og innimellom vekttap og hoste. Diagnostisering kan være utfordrende da de samme symptomene kan indikere et respiratorisk problem.

Hvordan diagnostisere hjertesvikt hos hund?

Det finnes dessverre ikke en enkel diagnostisk test for hjertesvikt. Diagnosen stilles på grunnlag av en kombinasjon av pasientens sykdomshistorie, kliniske funn, blodprøveresultater og billeddiagnosiske undersøkelser. Vanlige kliniske funn:

Klinisk undersøkelse:

  • Økt respiratorisk frekvens
  • Anstrengt respirasjon
  • Auskulatorisk bilyd på hjertet
  • Økt hjerterytme
  • Tap av sinusarrytmi

Blodprøver:

  • Forhøyede hjerte-biomarkører

Røntgen:

  • Forstørret hjerte
  • Forstørret venstre atrium
  • Pulmonal venestase

Ultralyd:

  • Økt ratio venstre atrie:aorta

Hvilke behandlingsmuligheter finnes for hunder med hjertesvikt?

Når man har stilt diagnosen hjertesvikt er neste steg å tilpasse en behandlingsplan til den aktuelle pasienten

Ofte kreves en kombinasjon av ulike legemidler. Pimobendan er en viktig substans i behandlingen av kronisk hjertesvikt på grunn av dens todelte effekt:

Positiv inotrop effekt for bedre kontraktilitet uten forhøyet myokardielt oksygenbehov
Vasodilasjon for redusert vaskulær motstand

Hovedformålet ved behandlingen er å øke hundens livskvalitet.

Ved kontinuerlig behandling og monitorering vil man oppnå bedring av symptomene; respirasjonen lettes, monsjonsintoleransen bedres, eventuelle væskeansamlinger i buk og lunger avtar og hoste opphører.

Hvordan monitorere en hund i hjertesvikt?

Rutinemessige kontrollbesøk er nødvendig for hunder med kroniske medisinske tilstander. Hunder med hjertesvikt har behov for regelmessig klinisk undersøkelse med grundig auskultasjon av thorax, blodtrykksmåling og blodprøver (primært for å monitorere eventuell pre-renal azotemi som resultat av diurese)

I tillegg til monitorering ved klinikk-besøk er det viktig å engasjere hundens eier og forklare betydningen av å observere hundens tilstand hjemme. Endringer i respirasjonsrate under hvile er en enkel, effektiv og målbar måte for eier å observere eventuelle endringer og derved hjelpe deg i din veterinærmedisinske bedømming.

keyboard_arrow_up