Prate om BARF (eller rå matbaserte) diettene med dyreeiere

"Jeg gir en rå diett" er en uttalelse som du vet betyr en samtale om dyrets ernæringsbehov og den kommer til å være vanskelig.

 

En rå fôr diett, også kjent som en "BARF" diett (biologisk passende rå fôr, eller ben og rå mat) eller RMBD (rå kjøttbasert diett), er en diett som hovedsakelig består av rått kjøtt, ben og organer.

Tilhengere av rå mat diett for hunder hevder at de er mer naturlige og sunnere enn kommersielle dietter.

Det er imidlertid flere potensielle risikoer forbundet med å gi hunder en hjemmelaget rå fôr diett.

Det er viktig å si at de fleste bekymringene rundt rå fôring gjelder for hjemmelagde rå dietter. Produsentene av kommersielle rå fôr dietter er underlagt de samme reglene som enhver kjæledyrmatprodusent som sikrer at de gir sikker og balansert ernæring.


Det er vanskelig å lage en hjemmelaget rå fôr diett riktig, uten å få feil balanse på næringmessigebehov.

Hjemmelagde rå fôr dietter er ofte basert på et begrenset utvalg av ingredienser, og uten riktig tilskudd kan de ikke gi alle næringsstoffene som trengs. I en studie ble 95 prøver av hjemmelagde rå fôrrasjoner analysert; 60% av rasjonene hadde betydelige mangler og de resterende 40% ble rapportert å ha mindre mangler eller tilstrekkelig balansert.1

 

I et annet studie2 viste beregning av næringsstoffer i 83 rå kjøttbaserte dietter at 94% hadde minst 1 næringsstoffs ubalanse og 66% hadde mer enn 5 næringsstoffs ubalanser. De største observerte ubalansene var av kalsium og fosfor i kostholdet (både for lave og for høye nivåer) og for lave nivåer av vitamin D, vitamin A, jod, kobber og sink. Mangler eller overskudd av næringsstoffer kan forårsake helseproblemer når de fôres over lengre tid hos voksne hunder. Hos unge valper i vekst, vil helseproblemer dukke opp mye raskere, som utviklingsmessige ortopediske tilstander når dietter med ubalanse i kalsium- og fosfornivåer blir gitt.

 

Man har ikke en ernæringsfysiolog som står over skulderen din når du lager mat hjemme til deg selv heller, men det er en viktig forskjell. Mennesker spiser forskjellige ting de fleste kvelder - så hvis tirsdagens meny mangler noe, er det sannsynlig at onsdagens meny vil veie opp for det. Hunder spiser ofte det samme hver dag, så hvert måltid må være balansert - og for å klare det kreves det opplæring og ekspertise.

Hvis dyreeieren vurderer å lage hjemmelaget råfôr, er det rimelig å spørre dem hvordan de planlegger å gi en fullstendig balansert diett, utover å bare gi rått kjøtt og bein. Hvis de ikke klarer dette, kan du foreslå at de bruker kommersielt fremstilt råfôr der produsenten kan sørge for en riktig balansert diett.

1 Dillitzer, N, Becker, N, Kienzle, E. (2011) Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. Br J Nutr 106: S53-S56. Frequency and extent of nutritional imbalances in “bone and raw food” (barf) rations.

2 Hajek V, Zablotski Y and Kölle P (2021) Computer-aided ration calculation (Diet Check Munich©) versus blood profile in raw fed privately owned dogs. J Anim Physiol Anim Nutr 00:1-10. https://doi.org/10.1111/jpn.13601


Det er en risiko for bakteriell forurensning. Er de villige til å ta de nødvendige tiltakene for å unngå dette?

Rått kjøtt, bein og organer kan inneholde skadelige bakterier som Salmonella og E. coli. Hunder har en utrolig robust fordøyelsessystem, så de kan normalt håndtere denne bakterien med liten eller ingen skadelig virkning. Selv om bakteriell forurensning kan være en risiko for syke hunder med dårlig immunstatus.

Problemet er spredning av bakterier - utplassering av sykdomsfremkallende mikroorganismer i miljøet, der hovedrutene er luftveiene, kjønnsorganene og tarmkanalen.

Disse bakteriene rundt i huset kan være skadelige for alle, men det er en spesiell bekymring for personer med svekket immunforsvar som bor i huset. Barn er også i større risiko; immunsystemene deres er fortsatt i utvikling, og de er mer sannsynlig å putte fingrene - eller hva som helst annet - i munnen.

 

Igjen er risikoen større for hjemmelagde råfôr. Som med alle kommersielt tilberedte dyrefôr, er kommersielt tilberedte råfôr underlagt lovgivning som krever riktig testing for å sikre at de er trygge, og minimere risikoen for matbåren forurensning.

Det er sant at kylling til menneskelig forbruk også kan inneholde salmonella, og vi slutter ikke å spise kylling. Forskjellen er at vi tilbereder kyllingen. Den rå, ukokte kyllingen blir bare kortvarig eksponert og deretter på kjøkkenbenkene, som vi pleier å holde rene. Vi spiser også kyllingen kokt, så vi sprer ikke bakteriene rundt i huset.

For å håndtere rå dietter på en trygg måte, må eierne rengjøre og desinfisere alle overflater og redskaper som maten har berørt, både matings- og tilberedningsområdene. De bør unngå kontakt med hundens ansikt og vaske hendene etter å ha kost med hunden. Hvis de tar disse forholdsreglene, er det greit, men hvor mange vil faktisk gjøre det - spesielt håndvask etter hver kontakt med hunden.


Det er en liten risiko for kvelning.

Fôring av bein til hunder kan medføre potensielle risikoer for kvelningsfare, at bein setter seg fast i munnhulen eller forårsaker tannskader. Bein kan splintre og forårsake skade på fordøyelseskanalen eller gastrointestinal perforasjon. Splintring og brudd på bein er spesielt farlig når beinene er kokt, men kan også forekomme når noen typer rå bein blir fôret. Tarmobstruksjoner er andre typer skader som er knyttet til fôring.

keyboard_arrow_up