Vilkår for bruk av nettstedet

DEFINITIONS

Dechra Pharmaceuticals PLC og dets datterselskaper respektive nettsteder ("Website") drives av Dechra.

Begrepene "Dechra", "vi", "oss", "våre" og "våre" når det brukes, betyr Dechra Pharmaceuticals PLC, som inkluderer både datterselskaper, divisjoner, filialer, tilknyttede selskaper eller selskaper under kontroll av Dechra Pharmaceuticals PLC.

Begrepene "du", "din" og "dine" brukt i disse vilkårene betyr enhver bruker av denne nettsiden.

SAMTYKKE

Tilgang til og bruk av denne nettsiden og informasjon, materiell og tjenester som er tilgjengelige via denne nettsiden er underlagt alle relevante lover og forskrifter samt disse vilkårene for bruk.

Ved å gå inn på denne nettsiden samtykker du til disse vilkårene for bruk, som danner en juridisk bindende avtale. Dersom du ikke samtykker, vennligst forlat denne nettsiden.

Disse vilkårene for bruk kan av og til bli endret av oss uten noen spesifikk beskjed til deg. De nyeste vilkårene for bruk vil bli lagt ut på nettsiden, og du skal alltid lese disse vilkårene for bruk før du bruker nettsiden, for å sikre at du har riktig forståelse av vilkårene for bruk som gir deg tillatelse til å gå inn på denne nettsiden. Hvis du ikke får tilgang til vilkårene for bruk via internett, kan vi på forespørsel sende en kopi av de nyeste vilkårene for bruk på e-post.

TILGANG TIL DENNE NETTSIDEN (ELLER DELER AV DEN) OG BRUK AV INFORMASJON, MATERIELL, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE VIA DENNE NETTSIDEN (ELLER DELER AV DEN), ER IKKE TILSIKTET, OG ER FORBUDT, DERSOM SLIK TILGANG ELLER BRUK ER I STRID MED GJELDENDE LOVER ELLER FORSKRIFTER.

TJENESTER OG INFORMASJON

Med mindre annet er angitt, er denne nettsiden kun til informasjonsbruk.

EIERSKAP

Med mindre annet er angitt, er denne nettsiden og dens design, tekst, innhold, utvalg og oppsett av elementer, organisering, grafikk, design, sammensetning, magnetisk translasjon, digital konvertering og andre forhold ("eiendomsrett") knyttet til denne nettsiden beskyttet i henhold til gjeldende opphavsrett, varemerker og annen eiendomsrett (inkludert, men ikke begrenset til, immaterialrett) og tilhører DVP, eller materiellet er inkludert med tillatelse fra rettighetshaveren og er beskyttet i henhold til lover om opphavsrett og varemerker. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Du får ikke eierforhold til noen av rettighetene som er vist på denne nettsiden. Med mindre annet er angitt her, må ingen av disse rettighetene brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres, lastes ned, endres, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller annet, uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

Tillatelse er herved gitt i den utstrekning det er nødvendig for lovlig tilgang til og bruk av denne nettsiden og/eller informasjon, materiell og/eller tjenester som er tilgjengelige på den for visning, nedlastning, lagring og papirutskrift, deler av denne nettsiden som kun er til personlig bruk, forutsatt at du ikke endrer materiellet og at du beholder enhver og all opphavsrett og merknader om eiendomsrett som finnes i materiellet. Denne tillatelsen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse vilkårene for bruk. Ved opphør må du umiddelbart makulere nedlastet, lagret eller trykket materiell.

VAREMERKER

Navnet og logoen til DVP, alle produktnavn, alle topptekster, all tilpasset grafikk, alle navn på taster, alle varemerker, tjenestemerker og logoer på denne nettsiden er, med mindre annet er nevnt, varemerker (registrerte eller uregistrerte) tilhørende DVP ("merkene"). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer og varemerker som er nevnt, vist, sitert eller angitt på annen måte på nettsiden tilhører de respektive eierne. Du samtykker til ikke å vise eller bruke merkene på noen måte uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Du samtykker til ikke å vise eller bruke varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller produktutforming tilhørende andre eiere uten skriftlig forhåndstillatelse fra disse eierne. Bruk eller misbruk av merkene eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller produktutforming eller annet inkludert materiell, bortsett fra det som er tillatt her, er uttrykkelig forbudt.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR LENKER

Denne nettsiden kan inneholde lenker til nettsider som drives av firmaer og personer uten relasjon til oss. En lenke til en annen nettside innebærer ikke at DVP godkjenner, bifaller eller påtar seg noe ansvar for at nettsiden, dens innhold eller bruk, eller bruk av produkter og tjenester som er tilgjengelige via en slik nettside.

Vi er ikke ansvarlige for gjerninger, innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, retningslinjer for personvern, produkter eller tjenester som er tilgjengelige via disse lenkene, gjøres tilgjengelige via disse ressursene eller finnes på slike nettsider, og heller ikke for eventuelle skader eller tap, direkte eller indirekte, som skyldes eller hevdes å være en følge av at du har brukt eller festet lit til slike nettsider.

Slike nettsider blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, fullstendighet eller overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter av oss. Vi vil ikke komme med noen som helst uttalelser, eller gi garantier av noe slag, uttrykt, underforstått, eller på annen måte, om andre nettsider som du kan få tilgang til fra denne nettsiden, deres innhold eller produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige via slike nettsider. Hvis du bestemmer deg for å forlate vår nettside og gå inn på disse andre nettsidene, gjør du det på eget ansvar. Alle regler, retningslinjer (herunder retningslinjer for personvern) og driftsprosedyrer for slike nettsider gjelder for deg mens du er på slike nettsider.

LENKER FRA ANDRE NETTSIDER

Det er forbudt å opprette lenker til denne nettsiden uten vår skriftlige tillatelse. Uavhengig av tillatelse til å opprette lenke til denne nettsiden, er det forbudt å opprette lenke til andre sider enn startsiden til DVP. Personer som gir tilgang til denne nettsiden via lenke fra en annen nettside er selv ansvarlige for innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, retningslinjer for personvern, produkter eller tjenester fra, eller tilgjengelige via, den opprinnelige nettsiden og for eventuelle uttalelser eller inntrykk dannet om enheten.

Tillatelse fra oss til å opprette lenke til denne nettsiden gis uten av vi påtar oss noe ansvar vedrørende slike lenker, og vi fraskriver oss herved ethvert slikt ansvar. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til å opprette lenke til denne nettsiden når som helst og uavhengig av årsak.

Den som gir tilgang til eller informasjon relatert til denne nettsiden, enten via lenke eller på annen måte, er ansvarlig for å gjøre den som får tilgang eller informasjon oppmerksom på disse vilkårene for bruk. Unnlatelse av å gjøre dette vil ikke medføre noe ansvar for oss.

DATABESKYTTELSE samtykke

Ved å godta disse vilkårene for bruk godtar du vilkårene i Personvern og Informasjonskapselpolitikken.

Uttalelser eller materiell du legger ut eller overfører til oss via internett er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensielt og ikke underlagt eiendomsrett. Ved overføring av personlige opplysninger til oss gir du oss uttrykkelig tillatelse til oss å spre og/eller bruke slike opplysninger til ethvert lovlig formål.

Oppslag eller overføring av lovstridig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiell eller materiell som kan representere eller oppmuntre til atferd som anses som en straffbar handling eller lovbrudd, er strengt forbudt.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke din kommunikasjon med oss ​​enten via post, telefon, faks, e-post eller annen form for overføring i forbindelse med kvalitetskontroll, sikkerhet og andre forretningsbehov.

Uavhengig av det foregående vil alle personopplysninger som er gitt til oss på bakgrunn av denne nettsiden bli håndtert i henhold til Personvernerklæring.

INGEN GARANTIER

VI GIR INGEN UTTALELSER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE NETTSIDEN ELLER DENS INNHOLD, SOM FORELIGGER FOR BRUK "SLIK DEN ER". VI FRASKRIVER OSS ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING INDIREKTE GARANTIER OM EIERSKAP, UKRENKELIGHET, SALGBARHET, KVALITET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, MED HENSYN TIL DENNE NETTSIDEN OG ANDRE NETTSIDER DEN ER LENKET TIL. VI GIR HELLER INGEN UTTALLELSER ELLER GARANTIER OM HVORVIDT INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG VIA DENNE NETTSIDEN, ELLER ANDRE NETTSIDER DEN ER LENKET TIL, ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER OPPDATERT. DU GODTAR AT VÅRE EIERE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG ANDRE REPRESENTANTER HAR NYTTE AV DENNE KLAUSULEN.

Det er ditt ansvar å vurdere (eller innhente faglige råd om) nøyaktigheten og fullstendigheten av all informasjon, uttalelser, meninger og annet materiell på denne nettsiden eller andre nettsider den er lenket til.

Dine lovbestemte rettigheter som forbruker, hvis noen, påvirkes ikke av disse vilkårene, og vi ønsker ikke å utelukke eller begrense ansvaret for uriktig fremstilling.

Ansvarsfraskrivelse

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lover, fraskriver vi oss, på vegne av våre ansatte og frivillige, ansvar for eventuelle tap og utgifter uansett art og uansett årsak, inkludert, uten begrensning, eventuelle direkte, indirekte, spesielle, strafferelaterte eller følgeskader, tap av bruk, tap av data, tap forårsaket av et virus, tap av inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom, krav fra tredjepart eller andre tap av noe slag eller karakter, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader eller tap, som følge av eller i forbindelse med bruk av denne nettsiden eller andre nettsider den er lenket til. Du påtar deg alt ansvar for å etablere de prosedyrer for sikkerhetskopiering av data og viruskontroll som du anser nødvendig. Pris og tilgjengelighet av informasjon, materiell, produkter og/eller tjenester kan endres uten varsel.

ERSTATNING OG ETTERGIVELSE

Du godtar å dekke, ettergi og holde oss skadesløse, inkludert våre ledere, direktører, agenter, representanter og ansatte, med hensyn til eventuelle fordringer, ansvar, tap, utgifter eller krav, inkludert advokathonorarer, relatert til dine brudd på disse vilkårene for bruk eller din tilgang til eller bruk av denne nettsiden eller noe av den informasjon, materiell, produkter eller tjenester som er tilgjengelige via denne nettsiden.

ENDRINGER OG NEDLEGGELSE

Vi forbeholder oss retten til når som helst og fra tid til annen å endre, redigere, slette, stenge eller nedlegge, midlertidig eller permanent, denne nettsiden (eller deler av den) og/eller informasjon, materiell, produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige via denne nettsiden (eller deler av den) med eller uten varsel. Du godtar at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller en tredjepart for en slik endring, redigering, sletting, stenging eller nedleggelse av denne nettsiden.

ALTOMFATTENDE AVTALE

Disse vilkårene for bruk inneholder den altomfattende avtalen mellom deg og oss med hensyn til denne nettsiden, og ingen uttalelser, utsagn, muntlige eller skriftlige påstander, som ikke foreligger i vilkårene skal binde noen part i denne avtalen. Skulle en del av disse vilkårene av en eller annen grunn bli erklært ugyldige av en kompetent domstol, skal slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av eventuell gjenværende del, og slik gjenværende del skal fortsatt ha full kraft og virkning som om den ugyldige delen av disse vilkårene hadde blitt utelatt. Vår manglende håndhevelse av en bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal ikke anses som at en slik bestemmelse eller retten til å håndheve en slik bestemmelse frafalles.

LOV OG DOM

Disse vilkårene for bruk er laget i henhold til engelsk lov, og denne nettsiden drives fra England. Tilgang til, eller bruk av, denne nettsiden eller informasjon, materiell, produkter og/eller tjenester på denne nettsiden kan være forbudt ved lov i enkelte land eller juridiske områder. Du er ansvarlig for å følge gjeldende lover i landet du er i når du besøker nettsiden. Vi gir ingen garantier for at informasjonen er passende eller tilgjengelig for bruk hvilket som helst sted.

Du godtar at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv domsmyndighet til å løse enhver tvist eller krav, uavhengig av type, som måtte oppstå basert på eller i forbindelse med bruk av denne nettsiden, og at lovene i England og Wales skal styre slike tvister eller krav. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å innlede rettslige skritt i ethvert juridisk område hvor vi mener at brudd på denne avtalen finner sted eller stammer fra.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål angående disse bruksvilkårene eller andre forhold, kan du kontakte oss ved å skrive til oss på Sansaw Business Park, Hadnall, Shrewsbury, Shropshire SY4 4AS or e-mailing us at info.portland@dechra.com.

© Copyright 2017 Dechra – alle rettigheter reservert. Reproduksjon av denne nettsiden, helt eller delvis, i noen form eller medium uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Dechra er forbudt.

keyboard_arrow_up