HVOR BRA ER DET EGENTLIG,
PROTEINRIKT FÔR TIL HUNDER?

Det kommer stadig flere høyproteinfôr på markedet. Men hva er det riktige proteinnivået for hunder?

Når man snakker om "riktige" proteinnivåer, er det viktig å ikke bare ta hensyn til nivået, men også:

  • Balanse og funksjon av en rekke næringsstoffer - som fett og karbohydrater
  • Proteinkvalitet, spesielt aminosyreprofilen
  • Bærekraftsaspekter ved proteinråvaren - animalske proteiner er dyre for miljøet

 

Forstå proteinets rolle i hundedietten

En frisk voksen hund med et moderat aktivitetsnivå trenger minst 18 % protein på tørrstoffbasis, og en valp i vekst trenger 25 %, men mange av høyproteinfôrene overgår langt disse nivåene.

Kvaliteten på proteinet er avgjørende. Hvis du har et balansert protein av høy kvalitet, vil du dekke behovet for alle de essensielle aminosyrene uten for høye proteinnivåer.

Forstå aminosyrenes rolle

Aminosyrer er byggesteinene i proteiner. Kroppen består av titusenvis av unike proteiner, som hver består av ulike kombinasjoner av de 21 aminosyrene. Noen proteiner består av bare noen få aminosyrer, mens andre består av over 10 000.

Proteiner i maten brytes ned til aminosyrer i kroppen, som deretter brukes som byggesteiner til å lage kroppens egne proteiner.

 

Derfor er det viktig at kostholdet inneholder den rette balansen av aminosyrer. Tenk deg at kroppen trenger 10 000 blå, 10 000 lilla og 10 000 grønne aminosyrer for å bygge opp alle de nødvendige proteinene, men at kostholdet bare inneholder 10 000 blå, 5 000 lilla og 15 000 grønne. Det vil være nok blå aminosyrer, men det vil være mangel på lilla - noe som betyr at kroppen ikke vil være i stand til å bygge opp alle de proteinene den trenger som krever røde aminosyrer. Kroppen vil også ha flere grønne aminosyrer enn den trenger, som den må kvitte seg med - noe som øker belastningen på lever og nyrer.

Det første kjennetegnet på et verdifullt protein er altså balanse: Har det riktig sammensetning av aminosyrer, verken for mange eller for få av hver type?

Det neste viktige aspektet ved proteinkvalitet er fordøyeligheten: Kan kroppen bryte ned proteinet til aminosyrer? Hvis svaret er nei, kan kroppen heller ikke bruke dem. Fordøyeligheten til et protein avhenger både av proteinkilden og måten det er tilberedt på.

Et balansert protein vil derfor gi hunden din nøyaktig den mengden av hver aminosyre den trenger.

Kvalitet, ikke kvantitet

Det er ikke den totale proteinmengden som er viktig, men tilgangen på essensielle aminosyrer. Hvis proteinet er av høy kvalitet, med den rette blandingen av aminosyrer, kan en mindre total mengde dekke hundens behov. Hvis proteinkvaliteten derimot er lav, med feil aminosyresammensetning, er det nødvendig med en større total mengde protein for å dekke behovet for hver aminosyre. Dette betyr et overskudd av visse aminosyrer, som enten vil bli brukt til energi eller må brytes ned og skilles ut.

Overskudd av protein som ikke kan brukes direkte til reparasjon eller energi, vil lagres som fett. Det er derfor bedre for kostholdet å ha en mindre mengde protein av høy kvalitet enn en stor mengde protein av lavere kvalitet.

Betydningen av protein, fett og karbohydrater

Hunden din trenger karbohydrater, fett og protein. Hvert av disse næringsstoffene har sin egen funksjon i kroppen, så det er viktig at kostholdet er balansert med riktig sammensetning.

Proteiner

Proteiner er avgjørende for oppbygging, vekst, reparasjon og vedlikehold av muskler, de er involvert i produksjonen av enzymer og hormoner, som er involvert i ulike fysiologiske prosesser, for eksempel fordøyelse og næringsopptak, samt regulerende funksjoner som stoffskifte, vekst og reproduksjon. Proteiner bidrar også til produksjonen av antistoffer og andre komponenter i immunforsvaret, som bidrar til kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner og sykdommer. Proteiner er involvert i reparasjon og vedlikehold av ulike vev, blant annet hud, hår og negler.

Karbohydrater og fett er normalt de viktigste energikildene, men proteiner kan være en energikilde når karbohydrat- og fettreservene er uttømt. Karbohydrater og fett er imidlertid mye bedre egnet som energikilde. Det er også verdt å merke seg at overskudd av protein, som ikke brukes til reparasjon eller energi, vil lagres som fett.

I en diett med mye protein og lite karbohydrater vil proteinet gi mye av den energien som karbohydrater og fett er bedre egnet til å levere.

Karbohydrater

Karbohydratenes viktigste funksjon er å gi energi. De omdannes til glukose i kroppen og brukes som drivstoff. Et eventuelt overskudd lagres som glykogen, hovedsakelig i leveren og musklene.

Fett

Selv om karbohydrater er den viktigste energikilden, brukes fett også som energireserve. Fett har et svært høyt energinivå, 9 kalorier per gram, noe som er mer enn dobbelt så mye som karbohydrater og protein. I tillegg er fett viktig for opptak og lagring av vitaminer.

Kan hunder omsette og ta opp karbohydrater?

Tanken bak proteinrikt hundefôr er at hunden er en moderne versjon av ulven, og at den derfor bør spise et kjøttrikt kosthold. Dette kan virke som en fristende idé, men den støttes ikke av forskning. Selv om hunden deler slektstre med ulven, har det gått mellom 15 000 og 35 000 år siden de begynte å utvikle seg i ulike genetiske retninger. I løpet av denne tiden har hundene utviklet seg på mange måter, de har blitt mer sosiale, mindre aggressive og har fått en rekke ulike former og størrelser. 

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Evolusjonen har forandret hunden og utviklet den til å kunne utnytte flere matvarer, også de den får av oss mennesker. Hvis du ser på hundens anatomi, har den flere jeksler (bakre jeksler) som den ikke trenger når den spiser kjøtt, men som den trenger for å kverne grønnsaker.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Den har også en velutviklet tykktarm som huser et stort antall bakterier som lever av fiber og karbohydrater, og ikke av animalsk protein. I motsetning til ulven produserer hunden også flere enzymer, hovedsakelig amylase, som bryter ned stivelse og andre karbohydrater.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

De fleste er enige om at hunder IKKE er obligate, eller ekte, kjøttetere. Definisjonen av dette er å være helt avhengig av næringsstoffer fra animalske kilder for å overleve, slik for eksempel katter er.

Hunder er enten altetende eller fakultative kjøttetere, og debatten om hvilken definisjon som er riktig, vil fortsette. Det finnes ingen klar skillelinje mellom de to - men en alteter er en art som kan spise både vegetabilsk og animalsk mat - som mennesker - mens en fakultativ kjøtteter er en art som kan spise vegetabilsk mat, men som foretrekker animalsk mat og derfor bør ha en betydelig andel av dette i kostholdet sitt.

Hunder kan imidlertid fordøye og utnytte karbohydrater i kosten som en verdifull energikilde.

Konsekvenser av høyproteindietter for hunder

Det er ikke bevist at hunder trenger et proteinrikt kosthold. Hunder kan bruke karbohydrater som energi, og protein av høy kvalitet gir de nødvendige aminosyrene uten at man trenger høyere enn anbefalte minimumsnivåer av protein.

Potensielle helseproblemer på grunn av for mye protein

Spørsmålet er da - er det skadelig å fôre med høyproteindietter? 

Noen ganger hevdes det at det er en belastning for nyrene å kvitte seg med ubrukte proteiner, men det finnes ingen vitenskapelige bevis for at dette er skadelig - bortsett fra for eldre hunder.

Proteiner og bærekraft

Kosthold med høyt proteininnhold er de mest negative når det gjelder miljøpåvirkning og bærekraft. De fleste dietter bruker animalske produkter til å levere hoveddelen av proteinet. Å produsere animalsk protein er kostbart fra et miljømessig synspunkt, ettersom animalske råvarer gir omtrent dobbelt så store klimagassutslipp som plantebaserte råvarer.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vil verdens etterspørsel etter animalsk protein fordobles innen 2050 som følge av befolkningsvekst og økt proteinforbruk per innbygger i utviklingsland. Dette er bekymringsfullt, ettersom husdyrhold er en stor kilde til klimagassutslipp - anslått til mellom 14 og 18 % av alle utslipp - mer enn transportsektoren genererer.

Det er en utbredt anbefaling at vi reduserer forbruket av animalsk protein. FNs klimapanel (IPCC) kommer i sin rapport fra 2018 med en rekke anbefalinger, blant annet om skogplanting, redusert bilavhengighet og redusert inntak av kjøtt og meieriprodukter.

I rapporten Nutritional Sustainability of Pet Foods belyser Kelly Swanson de negative miljøkonsekvensene av dietter som er utformet for å gi mer næringsstoffer enn det fysiologiske behovet.

Animalsk protein er dyrt for miljøet. Vi må selvsagt fôre dyrene våre (og oss selv) riktig, men bør vi virkelig gi dem mer næring enn det som er nødvendig for å dekke deres behov, og bør vi dessuten gjøre det med animalsk protein, som har større miljøpåvirkning?

keyboard_arrow_up