Diagnostiser Cushings syndrom

Cushings syndrom begynner vanligvis hos middelaldrende til eldre pasienter. Hypofyseavhengig hyperadrenokortisisme (PDH) er mest vanlig hos små hunderaser, mens større hunder oftere utvikler binyreavhengig sykdom (ADH). Uavhengig av den underliggende patologien, er de kliniske symptomene de samme.

 • Polydipsi
 • Polyuri
 • Polyfagi
 • Pesing
 • Hengebuk
 • Endokrin alopeci
 • Hepatomegali
 • Muskelsvakhet
 • Systemisk hypertensjon

Andre mindre vanlige kliniske tegn:

 • Letargi
 • Hyperpigmentering
 • Komedoner
 • Tynn hud
 • Dårlig ettervekst av pels
 • Urinlekkasje
 • Insulinresistent diabetes mellitus

Noen tegn på Cushings syndrom kan forveksles med normal aldring, noe som kan gjøre det spesielt vanskelig å diagnostisere. Flere tester er tilgjengelige for å diagnostisere Cushings syndrom. Men fordi nivåene av kortisol i blodet hos både normale hunder og hunder med hyperadrenokortisisme svinger mye i løpet av dagen, kan en diagnose ikke bekreftes ved bare å måle konsentrasjonen av kortisol i blodet.

Det er en rekke diagnostiske tester for Cushings syndrom tilgjengelig, inkludert ACTH-stimuleringstesten, lavdose deksametasonundertrykkelsestest og urinkortisol:kreatininforhold.

keyboard_arrow_up